Filmklanen med på Svenska nu -dagarna 6:e oktober.

Filmklanen samarbetar med Svenska nu omkring positiva möten med det svenska språket. Filmklanen deltar i Svenska nu -dagarna och presenterar sig där för blivande ämneslärare i det svenska språket i form av en filmskapar-verkstad på svenska. Finskspråkiga elever skall få lära sig svenska genom att göra filmer på språket. Svenska nu -dagarna hålls 5-6.10.2017 på Hanaholmen. Läs mer om Svenska nu.