Filmklanen inledde 9 filmprojekt med Barnavårdsföreningen i Finland r.f.

Barnen vid Barnavårdsföreningens Gillebo Eftis ville göra skrämmande filmer. Diskussionen om vad som är skrämmande ledde slutligen till en kidnappningsfilm, "Kidnappningen". En galen professor vill ta över hela världen genom att göra alla till sina slavar.

Barnavårdsföreningen i Finland r.f:s samtliga eftermiddagsklubbar: Gillebo-, Drumsö- och Botby- samt Cygnaeus eftis inledde våren 2017 ett filmprojekt med Filmklanen. Sammanlagt jobbar nio barngrupper 6h på varsin film. Projektet fortsätter under hösten och en del av filmerna planeras ingå i föreningens 125-års jubileumsfest.